SOSiR

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany SOSiR jest zakładem budżetowym gminy Skoczów, nie posiadającym osobowości prawnej.

Do zakresu działalności SOSiR-u należy zarządzanie gminnymi obiektami przekazanymi jednostce przez Burmistrza Miasta Skoczowa na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do zadań SOSiR należy utrzymanie i udostępnianie posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej, współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej oraz zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.

Siedziba jednostki znajduje się w budynku Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A.

Zdjęcie budynku głównego SOSiR

KRYTA
PŁYWALNIA
DELFIN

WYCIĄG
POD DĘBEM

SKATE
PARK

STADION
BESKID

BOISKO
W WIŚLICY

BOISKO
PRZY SP8

Skontaktuj się z nami:

33 853 18 20
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
43-430 Skoczów ul. Górecka 2A